CIMATA DI PANGUMBARAN ( ka dua )

CIMATA DI PANGUMBARAN  ( ka dua )Ramadhan ping 23 taun 1432 hijriah jadi saksi kasiksa na diri ku maneh na .
Hmmm  dina ati sanubari mah,,tetep we kuring teu bisa poho,sanajan geus loba papatah kudu sabar ,kudu kitu kudu kieu nu asup kana ceuli teh.Tapi jiga namah ngan ukur sakadar babasan ,da angeur we ari manusa mah moal sampurna .hese sanajan beak karep rek dipopohokeun.

Sajajalan waktu harita mikir naha nasib teh ngan sedih jeung sedih,ras inget kana kalakuan waktu katukang,ari rarasaan mah tara 
nganyeurikeun hate batur,tapi da ukur rarasaan,bisa wae poho meureun.
Masih nyengcelak eta leungeun lulunjuk na,bari di hareupeun umum,biwir na nu jadi papaes kana kageulisan na ,luntur harita mah,ku kaluarna kekecapan nu sugal,tiung nu salawasna aya mapaes na tarang nu teja mentrangan,,harita mah poho diudar ,teu sirik na rek di babukkeun ka awak kuring.Suku nu ngabogaan bitis jaksi sajantung,harita mah tetenjrag nu nepikeun karasa ngoyag keuin hate kuring,,asa kiamat,kiamat,kiamat .

Euh Geulis abi the sanes ku ngewa sanes ku ijid ka salira teh , rasa nyaah nu kalewihan,rasa deudeuh nu kalepasan,nu nepikeun ka poho yeun harkat darajat urang anu beda,hampura ,hampura.

Tapi kanyaah anu kaliwatan,,tetela mawa balai,lalaki anu ditalungtik ku kuring mang bulan bulan teh anu kanyahoan boga pamajikan na leuwih ti dua,anger we pas di bejakeun mah,lain kalah percaya mah tapi kalah malik ngewa ka diri sorangan,hate nu ancur,diri nu euweuh hargana karasa ngoleang rek kabawa ku anginna jalan nu harita ka sorang.

Ramadhan ping 27 taun 1437 hijriah, jadi saksi hate ngaracak na,waktu manehna menta di hampura, ciri kaduhung na hatena,geus kabobodo ku hiji lalaki nu dipikadeudeuh na,biwir nu masih mapaes kana kageulisan kaciri ngageter na  ,basa nu dareda na campur jeung ngeclakna cipanon maneh na ngalalakon keun sakur kajadian nu pernah  karandapan na.

Hmm geulis sanajan anjeun teu pernah leungit na hate kuring, sanajan manehna  geus lalagasan deui,sanajan urang amprok deui,sanjan urang dikersakeun amprok deui,anger we taun  mah moal biasa di atur balik deui ka waktu ka tukang,kuring moal bisa balik deui jiga baheula keur lalagasan, ngan saukur bisa menta ka Maha Kawasa,salalawasna dibere hate nu sabar jeung tawekal antara kuring jeung manehna.


Share:

CI MATA DI PANGUMBARAAN ( ka hiji )

Angin leutik ngahiliwir,,nyelecep kana awak,maehan rasa panas na awak kuring nu di akod na tonggong nu jadi bapa,,karasa tonggong na bapak kuring juuh ku ci kesang,,balas ngakod kuring balik uubar ti mantri suntik,,ceuk basaning harita awal taun 75 an…
Maklum harita mah ngaran di pakampungan lamun sakalieun geuring teh kudu lempang sabaraha kilo mapay lebak jeung sabaraha ning pasir ngajugjug mantri suntik teh.
Saperti harita kuring ngarandapan gering panas ,,nu jadi bapa teh meni gancang mawa uubar,,da meureun eta oge kasieunan katelatan jiga lanceuk kuring ,gara gara katelatan uubar,nepi ka hanteuna.
  “Cag  heula ya Gun cape ah eureun heula…,,ceuk nu jadi bapa bari ngecagkeun kuring na handapeun tangkal anu ngaroyom kana jajalaneun,,jadi ubar rasa panas katambihan ku hiliwir na angina leutik,,
 “ kuring ngan bisa unggeuk,,ngararasakeun leuleus na awak,,malum keur leutik ngan bias ceurik we jeung ceurik…bari ngagelehe kana pangkuan nu jadi bapa,,kareret dada na sakitu sambada na,,jadi ciri mawa tanggungan kawajiban hirup nu kudu di lampahkeun di alam na pangumbaraan ieu,mawa bekel hate nu ikhlas kalayan ridho nyepeng titipan turunan ti kersaning nu Kawasa.
……
“ A…eta kompresan na caian deui bisi geus garing,,!!!
Renjag kuring ngarenjag , udar panglamunan ,,kaudar ku nu jadi adi awewe nu ngan hiji hijina,,
Ret panon ngareret dada anu baheula nu sakitu sambada na,,ayena ngan ukur tulang ka salimut ku kulit,,ngagoler teu walakaya..napas nu kaciri beurat ,nahan na panyakit nu tumiba kana diri na.nu ceuk mungguhing sareat ngan saukur nungu waktu,,kitu ceuk dokter na ngarawat na
Ci mata ngan jadi saksi hiji kahirupan hamba na nu Kawasa  nu geus ngalakukeun kawajiban na ngumbara di alam dunya.
Hiji keclak na ci mata mawa kaikhlasan menta ridho na nu kawasa..Nyuhunkeun pitulung aya dina kasalametan dunya jeung akhirat.
Hiji papatah nu masih kainget ti nu jadi bapa,..,Yen cenah hirup mah ngan ukur sakadar ngumbara,,rek diumbarakeun kaditu boh kadieu.,rek jadi kieu rek jadi kitu ,urang teh  di usik malikeun jeung direnghapkeun na dada ngan ku nu Kawasa..ulah boga rasa ngarasula.
Urang kudu boga karidhoan jeung kaikhlasan ka Mantenna,,kalayan tong poho usaha supaya hirup aya dina kabagjaan dunya jeung akherat.
Share:

VIDEO SHOOTING

Dalam moment sebuah pernikahan tentu kurang bijak jikalau moment tersebut tidak di dokumentasikan,untuk bisa dilihat kapan saja untuk masa depan.
Video shooting adalah salah satu cara untuk mendokumentasikan suatu acara pernikahan,baik itu memakai handycam maupun kamera propesional,tergantung persiapan anggaran kita.
Maka dari itulah kami hadir untuk memberikan pelayanan jikalau anda akan mendokumentasikan acara acara penting semisal acara resepsi pernikahan.

Format yang diberikan tentu saja ada yang berformat DVD dan VCD.Yang tentunya berkualitas dan tidak jenuh untuk di tonton.Anda bisa menghubungi kami di rendykomunika@gmail.com.atau no hp 081222808868
Share:

Istilah Kelistrikan

Istilah Kelistrikan


di sunting dari  http://www.pln.co.id/?p=85
Istilah dan Penjelasan
 • Alat Pembatas dan alat Pengukur (APP) Alat milik PT PLN (Persero) yang berfungsi untuk membatasi daya listrik yang dipakai serta mengukur pemakaian energi listrik
 • Ampere (A) Satuan Arus Listrik
 • Badan Usaha (BUPTL) Penunjang Tenaga Listrik : Instalatir yang bergerak dalam pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan
 • Biaya Beban (BB) Komponen biaya dalam rekening listrik yang besarnya tetap, dihitung berdasarkan daya tersambung
 • Biaya Keterlambatan (BK) Adalah biaya yang dibebankan pada pelanggan karena tidak memenuhi kewajiban membayar tagihan PLN tepat pada waktunya
 • Biaya Penyambungan (BP) Biaya yang harus dibayar kepada PLN oleh calon pelanggan atau pelanggan untuk memperoleh penyambungan baru atau tambah daya
 • Curah ( C ) Yaitu golongan tarif untuk keperluan penjualan secara Curah (Bulk) kepada Pemegang Izin Usaha
 • Current Transformer atau Trafo Arus (CT) Alat untuk menurunkan arus listrik untuk keperluan pengukuran energi
 • Daya Tersambung Besarnya daya yang disepakati oleh PLN dan pelanggan dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang menjadi dasar perhitungan biaya beban
 • Faktor daya atau Cos Perbandingan antara pemakaian daya dalam Watt dengan pemakaian daya dalam Volt-Ampere
 • Faktor Ketidak Seimbangan Tegangan Perbandingan komponen tegangan urutan negative terhadap komponen tegangan urutan positif
 • Hertz (HZ) Satuan frekuensi listrik
 • Jam nyala Pemakaian kWh dalam satu bulan dibagi dengan kVA tersambung
 • Jaringan Tegangan Ekstra Tinggi (JTET) : Jaringan Tenaga Listrik (JTL ) yang dioperasikan dengan TET yang mencakup seluruh bagian jaringan tersebut beserta perlengkapannya
 • Jaringan Tegangan Menengah (JTM) JTL yang dioperasikan dengan TM yang mencakup seluruh bagian jaringan tersebut beserta perlengkapannya
 • Jaringan Tegangan Rendah (JTR) JTL yang dioperasikan dengan TR yang mencakup seluruh bagian jaringan tersebut beserta perlengkapannya
 • Jaringan Tegangan Tinggi (JTT) JTL yang dioperasikan dengan TT yang mencakup seluruh bagian jaringan tersebut beserta perlengkapannya
 • Jaringan Tenaga Listrik (JTL) Sistem penyaluran/pendistribusian tenaga listrik milik PLN yang dioperasikan dengan TR, TM, TT atau TET
 • JBST Jual Beli Tenaga Listrik Secara Terbatas
 • Kilo Meter Sirkuit (kms) Satuan panjang jaringan transmisi atau distribusi tenaga listrik tiga fasa
 • Kilo Volt Ampere (kVA) Seribu Volt Ampere, adalah satuan daya
 • Kilo Volt (kV) Seribu Volt, adalah satuan tegangan listrik
 • Kilo Watt (kW) Satuan daya listrik nyata (aktif)
 • Kilo Watt Hour (kWh) Satuan energy listrik nyata (aktif)
 • kVA max-Meter Alat untuk mengukur pemakaian daya tertinggi dalam satuan kVA untuk kurun bulan dibagi dengan kVA tersambung waktu satu bulan, khusus bagi pelanggan B3, I4 dan I3 tanur busur, T
 • KVARh Kilo Volt Ampere Reactive Hour, satuan energy listrik semu (reaktif)
 • kVARh Meter Alat ukur pemakaian energi listrik semu (reaktif)
 • kWh Meter Alat ukur pemakaian energi listrik
 • kWh Meter Tarif Ganda kWh Meter yang mempunyai dua register, satu register untuk mengukur pemakaian energy pada WBP dan satu register lainnya untuk mengukur energy pada LWBP
 • kWh Meter Tarif Tunggal kWh Meter yang mempunyai satu register untuk mengukur pemakaian energi
 • LWBP Luar Waktu Beban Puncak (jam 22.00 – 18.00)
 • M/TR, TM, TT Tarif Multiguna yang diperuntukan bagi pengguna listrik yang memerlukan pelayanan khusus, baik di Tegangan Rendah, Tegangan Menengah maupun Tegangan Tinggi
 • MVA Mega Volt Ampere (Sejuta Volt Ampere)
 • Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) Pajak yang dibayar oleh semua pelanggan PLN, dipungut oleh PLN dan selanjutnya disetor ke kas Pemerintah Daerah
 • Papan Hubungi Bagi (PHB) Bagian instalasi listrik milik pelanggan yang digunakan untuk membagi-bagikan aliran listrik
 • PB Penyambungan Baru
 • PD Penambahan Daya/Perubahan Daya
 • Pemutusan Rampung Penghentian untuk seterusnya penyaluran tenaga listrik ke instalasi pelanggan dengan mengambil sebagian atau seluruh peralatan untuk penyaluran tenaga listrik ke instalasi pelanggan
 • Pemutusan Sementara Penghentian penyaluran tenaga listrik ke instalasi pelanggan untuk sementara
 • Penerangan Jalan Umum (PJU) Penerangan untuk jalan dan prasarana umum yang dipasang secara resmi oleh pemda atau badan resmi lainnya dan mendapat pasokan tenaga listrik dari PLN secara legal
 • Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Pemeriksaan oleh PLN terhadap instalasi PLN dan instalasi pelanggan dalam rangka penertiban pemakaian/pemanfaatan tenaga listrik
 • Potensial Transformator (Trafo Tegangan) Alat untuk menurunkan tegangan listrik yang diperlukan khusus bagi pengukuran energi listrik atau peralatan pengaman dan pengendah listrik lainnya
 • Saluran Masuk Pelayanan (SMP) Kabel milik PLN yang menghubungkan antara jaringan Tegangan Rendah dengan APP yang terpasang di rumah pelanggan
 • Sambungan Langsung Adalah sambungan JTL atau SL termasuk peralatannya sedemikian sehingga tenaga listrik disalurkan tanpa melalui APP
 • Sambungan Tenaga Listrik (STL) Penghantar di bawah atau di atas tanah termasuk peralatannya sebagai bagian instalasi PLN yang merupakan sambungan antara JTL milik PLN dengan instalasi pelanggan
 • Tagihan Listrik Perhitungan biaya atas pemakaian daya dan energi listrik oleh pelanggan setiap bulan
 • Tagihan Susulan Tagihan kemudian sebagai akibat adanya penyesuaian dengan ketentuan atau sebagai akibat adanya pelanggaran
 • Tarif Dasar Listrik (TDL) Ketentuan pemerintah yang berlaku mengenai golongan tarif dan harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh PLN
 • Tegangan Ekstra Tinggi (TET) Tegangan sistem diatas 245.000 Volt
 • Tegangan Menengah (TM ) Tegangan sistem diatas 1.000 Volt sampai dengan 35.000 Volt
 • Tegangan Rendah (TR) Tegangan sistem sampai dengan 1.000 Volt
 • Tegangan Tinggi (TT) Tegangan sistem diatas 35.000 Volt sampai dengan 245.000 Volt
 • Titik Penyambungan Bersama Titik terdekat dengan pelanggan dimana tersambung juga pelanggan yang lain pada JTR atau JTM atau JTr atau JTET
 • Uang Muka Tagihan Listrik (UMTL) Penerimaan pembayaran untuk pemakaian daya dan energy listrik mendahului transaksi penyerahan daya dan energi berlangsung
 • Volt Ampere (VA) Satuan daya (daya buta)
 • Volt (V) Satuan Tegangan Listrik
 • Waktu Beban Puncak (WBP) Waktu jam 18.00 sampai dengan jam 22.00 waktu setempat
 • Watt Satuan daya listrik nyata
Share:

CARA MENGHILANGKAN KATA 'PERIKSA' DI KWH HEXING

Diposting dari website . http://www.pln.co.id/?p=47
Inilah inovasi terkini dari layanan PLN yang lebih menjanjikan Kemudahan, Kebebasan dan Kenyamanan bagi pelanggannya : Listrik Pintar – Solusi isi ulang dari PLN !
Dengan listrik pintar, setiap pelanggan bisa mengendalikan sendiri penggunaan listriknya sesuai kebutuhan dan kemampuannya.
Seperti halnya pulsa isi ulang pada telepon seluler, maka pada sistem listrik pintar, pelanggan juga terlebih dahulu membeli pulsa (voucher/token listrik isi ulang) yang terdiri dari 20 digit nomor yang bisa diperoleh melalui gerai ATM sejumlah bank atau melalui loket-loket pembayaran tagihan listrik online.
Lalu, 20 digit nomor token tadi dimasukkan (diinput) ke dalam kWh Meter khusus yang disebut dengan Meter Prabayar (MPB) dengan bantuan keypad yang sudah tersedia di MPB.
Nantinya, lewat layar yang ada di MPB akan tersajikan sejumlah informasi penting yang langsung bisa diketahui dan dibaca oleh pelanggan terkait dengan penggunaan listriknya, seperti :
• Informasi jumlah energi listrik (kWH) yang dimasukkan (diinput).
• Jumlah energi listrik (kWH)) yang sudah terpakai selama ini
• Jumlah energi listrik yang sedang terpakai saat ini (real time).
• Jumlah energi listrik yang masih tersisa.
Jika energi listrik yang tersimpan di MPB sudah hampir habis, maka MPB akan memberikan sinyal awal agar segera dilakukan pengisian ulang.
Dengan demikian, pelanggan secara real time, setiap saat, kapan saja dapat mengetahui secara persis penggunaan listrik di rumah. Jadi, kendali penggunaan listrik sungguh ditangan anda !.
Diposting dari website . http://www.pln.co.id/?p=47
 MENGHILANGKAN KATA 'PERIKSA' DI KWH HEXING
Sebelum anda berpikir bagaimana cara menghilangkan kata periksa di kwh listrik prabayar anda atau kwh yang menggunakan token pulsa PLN, alangkah baiknya anda mengetahui kenapa kata periksa itu muncul.???
1..Berbeda dari KWH reguler ( pascabayar) atau manual,pemasangan ground di KWH prabayar harus teliti dan hati hati.kenapa karena pemasangan grounding (pertanahan) di kwh prabayar yang dipasangnya sesudah KWH maka akan menyebabkan kata periksa.
2..Atau penggunaan kabel berdiameter di bawah 1,5 mm akan menyebabkan juga muncul kata periksa tersebut.
3..Jangan lupa perhatikan ketika petugas melakukan pemasangan KWH prabayar.Harap tanya dan pastikan apakah tombol temper di kwh tersebut betul betul sudah pas belum? karena bergeser aza sedikit baik pada penyekrupan atau ada getaran agak besar maka tombol swith tersebut bisa bergeser dan alhasil akan mengakibatkan kata periksa tersebut.Tombol itu dimaksudkan agar apabila ada orang selain petugas PLN dengan sengaja membuka tutup cover kwh maka akan mengakibatkan kwh error atau muncul kata periksa tersebut,maka tindakan pencurian akan dengan segera terlihat.wah wah canggih juga ya...hehehe. digital brooowww...
4..Usahakan jaringan instalasi di dalam rumah tidak ada sambungan sambungan yang longgar atau tidak konek,Dan harap pisahkan instalasi dengan dinding tembok atau beton dengan cara menguburnya pakai pipa PVC ,atau paralon yang berkualitas bagus.
 Untuk mengatasi kata TEMPER tersebut maka anda tak ada kata lain adalah meminta kode clear temper untuk menghilangkan kata Periksa tersebut ke Petugas PLN.
Untuk daerah Cikajang dan sekitar nya anda bisa menghubungi Kantor PLN cikajang di nomer 0262.576874.bagian gangguan.Tak kan lebih dari satu hari maka KWH anda akan baik seperti semula.Atau dapatkan info tentang mengatasi kata periksa di sini
Tips,
Jangan coba coba mengutak ngatik KWH sendiri.
BACKLINK http://www.activesearchresults.com 
Share:

Categories

SAHABAT